Disclaimer

PRIVACY-STATEMENT
In overeenstemming met de General Data Protection Regulation GDPR.  Algemene Verordening Gegevensbescherming  AVG (dat is de privacywetgeving om de persoonsgegevens van Europese burgers beter te beschermen) en de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, hebt u steeds inzage in de persoonsgegevens die u via deze website aan ons bezorgt. Indien u dat wenst worden deze gegevens gecorrigeerd of geschrapt.  Om deze rechten uit te oefenen, kunt u ons altijd contacteren.

COOCKIES
Gebruik van cookies. Wij willen de bezoekers van deze website graag informeren over het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van de computer van websitebezoekers worden gezet. Ze bevatten informatie zoals de taalvoorkeur van de surfer, zodat hij die informatie niet opnieuw moet ingeven bij een volgend bezoek aan dezelfde website. Sommige cookies zorgen ervoor dat een website grafisch netjes verschijnt, andere dat een websiteapplicatie correct werkt. Als u cookies wenst te blokkeren, kunt u dat doen via de instellingen van uw browser. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw browser. Houd er, wanneer u cookies uitschakelt, wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen misschien niet mooi zullen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. Door deze website verder te gebruiken zonder in zijn browserinstellingen cookies te blokkeren, gaat de bezoeker ervan ermee akkoord dat er cookies gebruikt worden.
Deze site kan gebruik maken van volgende  basiscookies op uw computer:
• Google analytics om bezoekinformatie te meten en te analyseren. Hiertoe worden aan de hand van uw IP-adres, onder andere internetverkeersgegevens en gegevens over uw browsertype en computer gemeten. Wij kunnen deze gegevens niet gebruiken om uw persoonlijk te identificeren
• winkelmand Cookies die tijdelijk de inhoud van een bewaard winkelmandje bijhouden
• Account Cookies bij het aanmaken van een account om snel en eenvoudig opnieuw in te loggen (enkel het mailadres)
Verder houdt geen enkel cookie gebruikersnamen of paswoorden op uw computer bij.
Deze site gebruikt nooit Facebookpixels en zal deze ten allen tijden bannen.

SOCIAL MEDIA TOOLS
We maken gebruik van links naar o.a. externe sociale netwerks via AddThis Buttons.
Enkel en alleen als u de deelknoppen onderaan een artikel of product gebruikt, kan de desbetreffende plug-in geactiveerd worden, anders nooit.
Deze buttons worden uitsluitend gemanaged door de volgende bedrijven:
AddThis:  Spring Hill Rd 1595, Suite 300, Vienna, VA 22182 (703) 677-3999 (als hulpmiddel om tot de desbetreffende social media of plug-in te komen)
Facebook.: 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, Verenigde Staten (Facebook). De links worden aangegeven in de context van onze internetweergave door het Facebook-logo of door de toevoeging “Vind ik leuk” (er wordt geen Facebook-plug-in gebruikt).
Twitter: 1355 Market Street  Suite 900  San Francisco, CA 94103  United States
LinkedIn:  599 North Mathilda Avenue  Sunnyville, CA 94085  USA
Pinterest Europe Ltd., an Irish company with its registered office at Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ireland.
Google+: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 Verenigde Staten
Als u de links volgt terwijl u onze website bezoekt en u aanmeldt bij de bovenvermelde social media’s  via uw persoonlijke gebruikersaccount, wordt de informatie dat u onze website hebt bezocht, overgenomen door de desbetreffende social media’s.
De functies die zijn toegewezen aan de links van deze social media’s, met name de overdracht van informatie en gebruikersgegevens, worden niet geactiveerd door onze website te bezoeken, maar door op de relevante links te klikken.
Voor het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling door de social media’s, evenals de verdere verwerking en het gebruik van uw gegevens, evenals uw gerelateerde rechten en instellingsopties voor de bescherming van uw privacy, raadpleegt u het privacybeleid van de desbetreffende bedrijven.

Deze disclamer is van toepassing op alle pagina’s van deze site.

1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
• de webpagina: iedere webpagina waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden
• de uitgever: de bevoegde uitgever van de webpagina
• gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren)
• u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt
• de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten
• schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

2. Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

3. De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is waardoor de uitgever nooit aansprakelijk kan gesteld worden.

4. De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

5. De uitgever is niet aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

6. De uitgever mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

7. Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachting van die bestanden in.

8. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.

9. De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.

10. U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Deze disclamer is van toepassing op alle pagina’s met betrekking tot of in relatie met de eigenaar van deze site
opgesteld door mr FJ Van Eeckhoutte, ICT-advocaat.

Versie: 130322

Perfect Talent
Zultseweg 111
8790 Waregem
tel. 056 29 83 05
GSM 0473 35 05 49
info@perfecttalent.be
Erkenningsnummer: vg.1631/B